- Локација -

- Мапа на Охрид -

“Климент Охридски“ бр.64/А, 6000 Охрид, Македонија ;
(во центарот на Охрид, градско шеталиште)

- Изложбен салон

1. Градски плоштад; 2. Пошта 3. Булевар туристичка - главна крстосница