- Локација -

- Локациона мапа-

Ве молиме причекајте... Визуелната анимација тежи 440kb.(1 мин.)

“Климент Охридски“ бр.64/А, 6000 Охрид, Македонија ;
(во центарот на Охрид, градско шеталиште)