- Локација

Локација - Каде сме?

  • Локационата анимација преставува визуелно лоцирање на продавницата односно каде се наоѓаме.
  • Мапа на Охрид со локација на продавницата во jpg формат Ви преставува каде се наоѓаме.

Локациона анимација овде.


Мапа на Охрид со локација на продавницата овде.